மனைவி அமைவது எல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம் என்பார்

Wednesday, 16 February 2011

மனைவி அமைவது எல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம் என்பார்கள். வரப் போகின்ற மனைவி எப்படிப்பட்டவளாக இருப்பாள்? என்பதை முன்கூட்டியே அறியும் வரத்தை தருகின்றது இந்தியாவின் இணையத் தளம் ஒன்று.
 

திருமணம் ஆகாத இளைஞர்களுக்கு வரப் பிரசாதமாக அமைந்திருக்கும் இந்த இணையத் தளத்தின் பெயர் Biwihotohaisi.com உள்ளத்தில் கற்பனை செய்து வைத்திருக்கும் மனைவியிடம் எதிர்பார்க்கின்ற விடயங்களை இணையத்துக்கு தெரியப்படுத்த முடியும். 

அந்த மனைவி எப்படியான குணங்களை கொண்டு இருப்பாள்? என்பதை இணையம் உங்களுக்கு தெரியத் தரும். மனைவியை தேர்ந்து எடுக்கின்றமைக்கான ஒத்திகையாகவும் இச்செயன்முறையை கருத முடியும். 

மனைவிமார் நான்கு விதம் ஆனவர்கள் என்று வகைப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றது இந்த இணையம். 

1) அர்ப்பணிப்பு உடைய குடும்பப் பெண் 

2) அடக்க, ஒடுக்கமான பெண் 

3) ஊதாரிப் பெண் 

4) அடங்காப்பிடாரி பெண் என்பன அந்த நான்கு ரகமும். 

வருங் கால மனைவியிடம் எதிர்பார்க்கின்ற விடயங்களை கருத்தில் கொண்டு கற்பனை மனைவியை இணையத்தில் கிளிக் பண்ணலாம். அக்கற்பனை மனைவியிடம் இருந்து உங்களுக்கு தானியங்கி தொலைபேசி அழைப்பு கிடைக்கும். 

உங்கள் கற்பனை மனைவி எப்படிப்பட்டவளாக இருக்கின்றார்? என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். 

எதிர்கால மனைவியை தேர்ந்து எடுக்கும்போது இந்த அனுபவம் மிகுந்த பயன் கொடுக்கும் என்கிறார் இந்த இணைய சேவை வழங்குனர்கள்.

0 comments:

Post a Comment