தாலிபானில்சரண் அடையும் விழா

Thursday, 3 February 2011

தாலிபான் போராளிகள் 25 பேர் நேற்று ஆப்கானிஸ்தானிய அரசிடம் சரண் அடைந்தனர்.இப்போராளிகள் ஆயுதங்களை கீழே போட்டு விட்டனர்.
 

0 comments:

Post a Comment