தன் தலையால் முதுகை பார்க்கும் அதிசயம் (Video)

Friday, 6 May 2011

திரும்பிப் பார்க்கிறது என்று சொல்லுவாங்களே அது இப்படி இருக்குமென்று யாரும் நினைத்துக்கூட பார்க்க மாட்டோம். இங்கு ஒரு பையன் தனது தலையை 180 Degrees திருப்பி பார்க்கிறார்.
இது தலையா இல்லை இறப்பரா…? உங்களுடைய முதுகை அல்லது பின் புறத்தைப் உங்களால் பார்க்க முடியுமா? இந்த பையன் சாதரணமாக இதை செய்கிறான்

0 comments:

Post a Comment