வெளிநாட்டில் நம்மவர் இழப்பவை என்ன? (வீடியோ இணைப்பு)

Tuesday, 27 September 2011

வெளிநாட்டுக்கு செல்கின்றமையால் நாம் எவற்றை எல்லாம் இழக்கின்றோம்? நாம் பெற்றோர் எவற்றை எல்லாம் இழக்கின்றனர்?

இவ்வீடியோவை செவிமடுத்துப் பாருங்கள். உங்கள் மனம் நிச்சயம் வலிக்கத்தான் செய்யும்.


கூழுக்கும் ஆசை மீசைக்கும் ஆசை என்றால் ஒத்துவராது.
ஏழ்மையில் இருக்கும் ஒருவருக்கு செல்வம் இல்லையே என்ற மனவருத்தம்/ஏக்கம் இருக்கும். வெளிநாட்டில் வாழுபவருக்கு செல்வம் இருக்கும் ஆனால் இவருக்கு உறவுகள் அருகில் இல்லையே என்ற வருத்தம் இருக்கும். ஆனால் சில வருடங்களில் இந்த வருத்தம் மறைந்துவிடும் .
ஒருவர் தானோட சொந்த விருப்பில்தான் வெளிநாட்டுக்கு செல்கிறார். அவரை யாரும் பிடித்து வைக்கவில்லை.

0 comments:

Post a Comment