வால் முளைத்த மனிதன் (வீடியோ இணைப்பு)

Thursday, 3 March 2011

மேற்கு வங்கத்தின் Jalpaiguri மாவட்டத்தின் Alipurduarபிரதேசத்தில் தேயிலைத் தோட்டத்தில் தொழில் புரியும்Chandre Oram என்ற நபருக்குத் தான் இந்த அதிசய வால் முளைத்துள்ளது. 5.6 அடி(1.68M) உயரமுடைய இவருக்கு13 அங்குல(32.5Cm)நீளமும்,1 அங்குல(2.5Cm)தடிப்பமுடையதாக இந்த வால் காணப்படுகிறது.

0 comments:

Post a Comment