இறப்பர் போல உடம்பை வளைக்கும் மனிதன்

Saturday, 15 October 2011

இறப்பர் போல உடம்பை வளைக்கும் மனிதனைப் பார்ப்பதது உண்டா ? இக் காணொளியைப் பாருங்கள். உடம்புக்கு ஒரு வரைமுறை உண்டு ஆனால் அதைமீறும் வகையில் இந்த அதிசய மனிதர் உள்ளார். உடலை இவ்வாறும் வளைக்க முடியுமா என்பதற்கு இது தான் சிறந்த உதாரணம்.


நன்றி; அதிர்வு

0 comments:

Post a Comment