பெண் ஒருவரை படுகொலைசெய்து உண்ணும் அதிர்ச்சி புகைபடங்கள்

Saturday, 29 October 2011

( இதயம் பலவீனமானவர்கள் பார்க்க வேண்டாம் )

 இந்த கொடூரம் சீனாவில் நடந்துள்ளது. இந்த கொடூர புகைப்படங்களை வெளியிட்டதும் ஒரு சீன இணையத்தளம்தான். (இந்த புகைபடங்கள் எந்த அளவுக்கு உண்மை என்று எம்மால் உறுதிபடுத்தமுடியவில்லை)
0 comments:

Post a Comment