துப்பாக்கி தொழிற்சாலை ஒரு பார்வை (வீடியோ இணைப்பு)

Thursday, 2 June 2011

  துப்பாக்கிகள் மற்றும் தோட்டக்கள் பார்த்திருக்கிறோம். அவைகள் எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது என்பதை பார்த்திருக்க வாய்ப்பில்லை. எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறது என்று பார்க்க அவலாக இருப்பீ்ர்கள் இதோ உங்களுக்காக பாருங்கள்.

0 comments:

Post a Comment